โรงพยาบาลโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ที่

196 หมู่ 10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 เบอร์โทรศัพท์ 042-707003 โทรสาร 042-707004

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Go to top
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว by Administrator